Take Two S01E07 FRENCH HDTV 359.2 Mo 294 148
Take Two S01E06 FRENCH HDTV 350.9 Mo 254 125
Take Two S01E05 FRENCH HDTV 359.1 Mo 124 16
Take Two S01E04 FRENCH HDTV 345.7 Mo 110 17
Take Two S01E03 FRENCH HDTV 316.6 Mo 81 3
Take Two S01E02 FRENCH HDTV 317.9 Mo 71 4
Take Two S01E01 FRENCH HDTV 317.3 Mo 94 4
Take Two S01E13 VOSTFR HDTV 350.5 Mo 27 3
Take Two S01E12 VOSTFR HDTV 333.8 Mo 11 3
Take Two S01E11 VOSTFR HDTV 350.7 Mo 21 3
Take Two S01E10 VOSTFR HDTV 363.1 Mo 12 4
Take Two S01E09 VOSTFR HDTV 337.8 Mo 24 5
Take Two S01E08 VOSTFR HDTV 371.3 Mo 16 4
Take Two S01E07 VOSTFR HDTV 374.5 Mo 28 3
Take Two S01E06 VOSTFR HDTV 350.6 Mo 22 2
Take Two S01E05 VOSTFR HDTV 372.9 Mo 20 0
Take Two S01E04 VOSTFR HDTV 327.5 Mo 31 1
Take Two S01E03 VOSTFR HDTV 374.5 Mo 26 0
Taken (2017) S02E16 FINAL FRENCH HDTV 350.5 Mo 18 4
Taken (2017) S02E15 FRENCH HDTV 347.3 Mo 31 1
Taken (2017) S02E14 FRENCH HDTV 350.5 Mo 22 4
Take Two S01E02 VOSTFR HDTV 329.8 Mo 26 4
Taken (2017) S02E13 FRENCH HDTV 362.9 Mo 20 2
Taken (2017) S02E12 FRENCH HDTV 365.3 Mo 23 5
Taken (2017) S02E11 FRENCH HDTV 350.4 Mo 22 3
Taken (2017) S02E10 FRENCH HDTV 350.4 Mo 26 5
Taken (2017) S02E09 FRENCH HDTV 350.7 Mo 24 3
Taken (2017) S02E16 FINAL VOSTFR HDTV 358.5 Mo 20 3
Take A Mic - Avant-gardistes 2018 119.4 Mo 37 2
Take Two S01E01 VOSTFR HDTV 350.6 Mo 21 2
Taken (2017) S02E15 VOSTFR HDTV 354.0 Mo 20 4
Taken (2017) S02E14 VOSTFR HDTV 356.5 Mo 13 3
Taken (2017) S02E13 VOSTFR HDTV 348.2 Mo 16 2
Taken (2017) S02E08 FRENCH HDTV 350.7 Mo 16 6
Taken (2017) S02E07 FRENCH HDTV 350.5 Mo 27 9
Taken (2017) S02E12 VOSTFR HDTV 362.2 Mo 15 2
Taken (2017) S02E06 FRENCH HDTV 350.6 Mo 22 5
Taken (2017) S02E05 FRENCH HDTV 350.7 Mo 29 5
Taken (2017) S02E04 FRENCH HDTV 350.5 Mo 21 4
Taken (2017) S02E03 FRENCH HDTV 350.5 Mo 28 5
Taken (2017) S02E02 FRENCH HDTV 350.6 Mo 17 4
Taken (2017) S02E01 FRENCH HDTV 350.5 Mo 25 0
Taken (2017) S02E11 VOSTFR HDTV 348.9 Mo 16 3
Taken (2017) S02E10 VOSTFR HDTV 312.6 Mo 14 3
Taken (2017) S02E09 VOSTFR HDTV 363.7 Mo 8 3
Taken (2017) S02E08 VOSTFR HDTV 364.5 Mo 7 3
Taken (2017) S02E07 VOSTFR HDTV 335.5 Mo 11 4
Taken (2017) S02E06 VOSTFR HDTV 350.3 Mo 8 3
Taken (2017) S02E05 VOSTFR HDTV 325.3 Mo 10 3
Taken (2017) S02E04 VOSTFR HDTV 350.7 Mo 14 4